Styrelsen i Umeå Bluesförening 2014

 årsmötesprotokoll

Kassör
Marie Funde
Pilgat 17 E
903 31 UMEÅ

E-post: mariefunde(at)bredband2.com


 

 

 

Ordförande
Anders Sundén
Ridhusgatan 23
903 23 UMEÅ

Tel : 070 - 571 32 98

E-post:
  umeablues(at)gmail.com

 

 

 

 

 

Britt-Inger Norberg

Monica Sundén

Kristina Öhman

Jan Törnblom

Agneta Wallin